Miért is ez a címe a blogomnak? Pedagógus vagyok, és jól érzem magam a bőrömben. Tudom, hogy most ez nem divatos, de mit csináljak én már ilyen maradi vagyok...Tudok örülni a napi apró örömöknek - pl. ha a gyerek nem akar elmenni az órámról kicsöngetés után, vagy ha tudok segíteni a kollégának. Most egyszerre több weblapot is "futtatok", ezek a tanításhoz készülnek, de nem minden fér rá, pontosabban vannak olyan munkáim, melyeknek nem a gyerekek a célközönsége. Szóval ezt a blogot szakmai anyagok tárhelyének, gyűjteményének szánom, apránként gyűjtögetve, összerakosgatva.

2020. március 14., szombat

Digitális tanulás- tanulási útvonalak támogatása

Digitális tanulás- a tanulási útvonalak kialakítása, mentorálása a Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskolában

Iskolánk 800 tanulója 33 osztályban 3 telephelyen tanul, intézményünkben művészeti oktatás is folyik.
Régi „vesszőparipám” az egyéni tanulás útvonalak kialakítása, több éve dolgozom azon, hogy pedagógusként hogyan tudjuk megtámogatni azt, hogy tanulóink elkezdjenek önállóan tanulni, felelősséget érezzenek saját tanulási folyamatuk megtervezéséhez, megszervezéséhez. Diákjaim már régóta használják a tanulást segítő digitális eszközeimet, több kollégám ismeri, és használja is ezeket.
Március 13-án este új fejezet kezdődött az életünkben. Már aznap elkezdődött a digitális tanrend megtervezése egy szakmai műhely keretében. A kétnapos munka során megterveztük intézményünk digitális tanrendjét, így március 16-án már a nevelőtestületnek már egy kész keretrendszer tudtunk bemutatni. Mivel a felső tagozatban tanulóink 90 százaléka már dolgozott az Edmodo digitális osztályteremben célszerű volt ezt a digitális eszközt választani. Azok a pedagógusok, akik nem használták még, hétfő délelőtt megismerték, és megtanulták a kezelését. A 2. héten becsatlakoztak a 4. osztályosok is, így jelenleg 20 osztályunk dolgozik Edmodo-ban.
A digitális tanrend kialakításánál is odafigyeltünk a folyamatszabályozásra, intézményi és pedagógusi szinten (tervezés-végrehajtás-ellenőrzés-visszacsatolás).

Digitális oktatás megvalósítása intézményünkben

Első lépés: digitális heti tervező tábla készítése, amelyben a pedagógusok, hitoktatók megtervezik heti szinten a munkájukat. (Ez egy megosztott Google táblázat, ami napi bontásban tartalmazza a tanórákat). A pedagógusok az óra tervezésekor pontos instrukciókat adnak arra vonatkozóan, hogy a diáknak milyen lépésenként kell haladni a tananyag elsajátításban, milyen beadandót kell készíteni, tanulási segédleteket: videókat, tananyagokat készítettek, osztottak meg. Az itt megtervezett tananyagtartalmat az e-Kréta házifeladatába is beemeljük, hogy a szülő vagy tanuló visszamenőleg is megtalálja. Figyelünk arra, hogy egy-egy tananyagegység 30 percnél rövidebb idő alatt megvalósítható legyen.

Második lépés: A digitális tervező tábla alapján a pedagógiai asszisztensek elkészítik a digitális tanulási tervet, egy Google űrlapot, amit naponta kapnak meg a gyerekek az adott napi tananyag mennyiséggel. Ez a gyerekeknek és a szülőknek is jól követhető. Az űrlapon megtalálható tevékenységlistán végig haladnak a gyerekek, jelölik, hogy kész a feladat, a tanulás befejeztével elküldik űrlapot. Így kapunk információt arra vonatkozóan, hogy a gyermek foglalkozott a tananyagtartalommal- ezt az osztályfőnökök ellenőrzik, és ha a nap végére nem érkezik meg a visszajelzés, megkeresik a tanulót vagy a szülőt, hogy szüksége van-e segítségre. Így hamar kiderült számunkra, hogy ha valakinek technikai segítségre van szüksége, ezek a gyerekek iskolai tabletet kaptak. Az űrlapot a gyerekek minden reggel 7-ig megkapják a digitális osztályteremben. (Előfordult, hogy 6.30-kor már reklamált a tanuló, hogy nem kapta meg a tanulási tervezőt.)

Harmadik lépés: természetesen a tananyag elsajátítását mérjük is tesztek, beadandók formájában – ezeket pontozással értékeljük (2-3 hetes intervallumban), amely alapján a gyerekek jegyeket is kapnak, így értékelni tudjuk a munkájukat. Az ellenőrzés felsőben és a negyedik osztályokban az Edmodo felületen keresztül történik. (Azért preferáljuk az Edmodo-t, mert teljesen zárt, védett digitális környezet a már önállóan dolgozni tudó tanulóink számára). A digitális osztályterem a kommunikáció és az ellenőrzés, visszajelzés helyszíne is a pedagógus – gyerek- szülő között.
Alsó tagozatban a korosztálynak megfelelő adaptív értékelési formákat alkalmaznak a pedagógusok, melyeket előre jeleznek a szülőknek, itt a szülők vesznek részt a digitális osztályteremben: az egyik egységünkben a Google Classroom-ot, a másikban az MS Teams-t használják a kollégák.

Fontos számunkra az adatvédelem, biztonság, ezért választottuk ezeket az eszközöket.
Már a második héten elkezdtük a videóchat-es oktatást is, az alsó tagozatos osztályokban osztályszinten, a felsőben tantárgy szinten (egyszerre akár 64 tanuló) vehetnek részt az érdeklődő gyerekek, illetve beszélgetős osztályfőnöki órákat is tartunk.
A videóchat megfelelő eszköz az értekezletek, továbbképzések lebonyolításához is, ezeket heti szinten tartottunk.
Az iskolai Facebook oldalra kitett tájékoztatóra érkező visszajelzések megerősítenek bennünket, hogy jó úton haladunk. Az mindenképpen erőssége a keretrendszerünknek, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelő a feladatok delegálása, a szülők, gyerekek számára világos, hogy mit, mikorra kell elvégezniük és ehhez megkapják a szükséges tanári megsegítést.
Úgy gondoljuk, hogy nem kis megmérettetés volt az elmúlt időszak egy ekkora nevelőtestület számára. A segítőszándék, az egymás felé fordulás jellemezte az elmúlt heteket, nagyon jól kialakultak a szakmai együttműködés online színterei, a harmadik héten már rutinosan mentek a folyamatok. Nagyon elfáradtunk, de úgy gondoljuk, hogy az első héten befektetett energia a működtetés során megtérül.
Tanulás támogatása - tanulási ösvények


A tanulási táblázattal a Finnagórán találkoztam először, majd alkalmam adódott arra, hogy Finnországban egy iskolában a gyokorlatban is megnézzem a működését. 

Fontosnak tartom azt, hogy a gyerekek átlássák a tanulási folyamatot, ezért először tanulóimnak elkészítettem egy „tanulási ösvényt” egy Google táblázat segítségével, amelybe témánként felvittem a legfontosabb tudnivalókat, kulcskifejezéseket, a tananyag elérhetőségi helyét, valamint a hozzá kapcsolódó feladatokat. 
A digitális tananyagok és a tanulási táblázatok (ösvények) segítségével tanulóim a saját ütemben és módszerrel sajátíthatják el a tananyagot. A megosztott dokumentumban a tanuló a megfelelő szám beírásával visszajelzést adhat arról, hogy milyen szinten értette meg a tananyagot. 

Elkészítése
Két szinten használom, a kisebbeknek egy egyszerűbb, órára lebontott táblázatot, a nagyobbaknak egy árnyaltabb, a megértés szintjét is visszajelző táblázatot állítottam össze. (5-6. évfolyamon óra tevékenység szintre bontottam le, így segítve az önálló tanulást. https://goo.gl/ZKeCJk)

A biológia tananyaghoz készítettem egy Google táblázatot, amelyben beírtam a tananyag alapfogalmait, ismereteit, azt, hogy hol található, valamint a hozzátartozó feladatot.
A sablonba az első cellákba begépeltem a lehetséges válaszokat (az 5.-et a gyerekek javasolták):
1=annyira értem, hogy el tudom magyarázni másoknak,
2= azt gondolom, hogy értem,
3= részben értem, de nem teljesen, saját magam utánanézek,
4= segítségre van szükségem, hogy megértsem,
5= segítséget kaptam, most már tudom!
Az első sorba felvittem a gyerekek névsorát, így egy olyan mátrixot készítettem, amelynek az oszlopaiban minden gyerek saját oszlopában az adott tevékenységhez jelölheti azt, hogy milyen szinten sajátította el a tananyagot. A gyerek oszlopaira beállítottam feltételes formázást, így, ha a gyerek beírta a megfelelő számot, színesre vált a cella. A dokumentumot szerkeszthető módban osztottam meg a linket az értékelő oldalon közzétettem, így minden gyerek hozzáférhet. Nem minden gyerek élt a lehetősséggel, de a többsége igen, és így láthattuk azt, hogy kinek van szüksége segítségre, illetve ki az, aki szívesen segítene a többieknek. A sablon elkészítése után csak bővíteni kellett a táblázatot a következő témákkal. (https://goo.gl/b8g77i)

Használata
A tanórán a gyerekek miközben elolvassák a tananyagot, számmal jelölik a megértés szintjét. Ha megértési problémái vannak, a jelölés során rögtön szembe tűnik a sárga szín, így akár a pedagógus, akár a tanuló társ tud segíteni.


Az eszköz jól használható nagy létszámú csoportoknál, otthoni tanulásnál is, de olyan gyereknél, akik kicsit bátortalanok, és ezért nem mernek jelezni.

A táblázat elkészítéséhez készítettem egy videót a Tempus A tanulás jövője MOOC tanfolyama keretében, itt mehtekinthető:

2019. október 14., hétfő

Online tanulási eszközök hatékonyabb és szórakoztatóbb tanulásért

Fontos didaktikai feladat a ráhangolás, a megerősítő ismétlés és gyakorlás, mely  IKT eszközökkel sokkal érdekesebb, izgalmasabb lehet. A műhelymunka keretében egyéni és csoportban is jól használható sokoldalú eszközök kerülnek bemutatásra (pl. Quizlet, Quiziz). Gyorsan, kevés idő ráfordítással készíthetünk gyakoroltató eszközöket tanulóinknak, amelyeket a tanórákon és otthon, akár saját okos eszközükkel is használhatnak.

SmartSnotes
Wordwall
Quizizz ötletek Élő játék linkje
Quizlet használata Kipróbálásra-biológia 

2019. április 9., kedd

Digitális szabadulószobák az oktatásban

A kíváncsiság, játék mint motivációs eszköz

A gyerekek nagyon szeretik a rejtélyeket, megfejtendő feladatokat, ezt érdemes kihasználni. Az első digitális szabaduló szobáimat a Kódolás hetére készítettem, nagyon élvezték a gyerekek. Felvetődött az a gondolat, hogy hogyan lehet ezt a "játékot" bevinni az oktatásba, lehet-e ez is egy tanulási módszer? 
A szabadulószobáknak van egy kerettörténete. Az  Code Week-re készített szabadulószobák sztorijára épül a többi- már informatika tantárgyhoz készített játékom is, amely egy-egy téma elméleti-gyakorlati összefoglalóját tartalmazza, segítségükkel felkészülhettek a gyerekek a zárótesztre.  A megvalósítási eszközök közül a OneNote-t illetve a a Google űrlap lehetőségeit próbáltam ki, az utóbbi bizonyult egyszerűbbnek, könnyebben megvalósíthatóbbnak és játszhatóbbnak. Tanulóimnak megtetszett az ötlet, ketten készítettek is a tananyaghoz egy-egy játékot.
Informatika tananyaghoz készített szabaduló szoba: Szövegszerkesztés Algoritmusok
Tanítványaim által készített szabaduló szobák: Biológia (Varga Tibcsi) Rendszertan(Hajnal Ádám)

Az új kedvencem a Genially- első próbálkozásom, egy kolléganő Turboly Rita anyagának átdolgozásával:
2018. november 23., péntek

Weöres ösvények 2.0

A módszertani ötletem egy olyan komplex rendszer, amelyben a tanulási folyamatot teljes mértékben digitalizáltam, a tananyag átadástól a tanulói visszajelzésen keresztül az értékelésig.
A kiinduló problémám az volt, hogy a gyerekeknek nincs tankönyvük, ha hiányoznak nehezen tudják pótolni, valamint idáig az órák nagy része elment a tananyag rögzítésével.
A tananyag átadását úgy oldottam meg, hogy létrehoztam egy olyan weboldalt,
amelyre évfolyamonként, tanórákra lebontva folyamatosan felteszem a tananyagok
elérhetőségét, jelölve az aktuális tanórát. (http://weores.ininet.hu/) Ez az oldal tulajdonképpen tartalom jegyzékként funkcionál, mindig jelzem rajta az aktuális tanórát. A tanóránál lévő TANANYAGRA- kattintva megnyílik a tankönyvünk.
A tananyagok szerkesztésére MS OneNote-ot használom: minden témát külön szakaszban
helyezek el, és a tanórai anyagok, az elmélet a hozzájuk kapcsolódó gyakorló tesztek,
a differenciált feladatok, valamint a gyakorlati tevékenységeket bemutató videó anyagok
egy-egy lapra kerültek. A tanulást színes jelzések, szimbólumok is segítik.
Az értékelést gamifikációs módszerrel végeztem, a gyűjtött pontokat érdemjegyre váltjuk.
Természetesen "hagyományos" számonkérés is van - digitális formában.
Az elkészítendő feladatokat az EDMODO osztályterembe küldik be a tanulók,
itt értékelni tudom őket, és segítséget is kérhetnek.
A pontgyűjtés során vannak kötelező elemek, de emellett a tanulók kiválaszthatják,
hogy melyik feladatokat készítik el.
Fontosnak tartom azt, hogy a gyerekek átlássák a tanulási folyamatot,
ezért először a 8. osztályosoknál elkészítettem egy „tanulási ösvényt”
egy Google táblázat segítségével, amelybe témánként felvittem
a legfontosabb tudnivalókat, kulcskifejezéseket, a tananyag típusát, elérhetőségét.
A megosztott dokumentumban a tanuló a megfelelő szám beírásával visszajelzést adhat arról,
hogy milyen szinten értette meg a tananyagot.
Feltételes formázás segítségével beállítottam azt, hogy színekkel jelezze a program az elsajátítás
szintjét. (https://goo.gl/b8g77i)
Ebben a tanévben már 7-8. évfolyamon informatikából (valamint egy osztálynál több tárgyból)
ezzel a tematikus táblázattal dolgozunk. 5-6. évfolyamon óra tevékenység szintre bontottam le,
így segítve az önálló tanulást.(https://goo.gl/ZKeCJk)
A digitális tananyagok és a tanulási táblázatok (ösvények) segítségével tanulóim a saját ütemben
és módszerrel sajátíthatják el mind az elméleti, mind a gyakorlati tananyagot.

Bővebben, képekkel: https://tinyurl.hu/jTzH/