Miért is ez a címe a blogomnak? Pedagógus vagyok, és jól érzem magam a bőrömben. Tudom, hogy most ez nem divatos, de mit csináljak én már ilyen maradi vagyok...Tudok örülni a napi apró örömöknek - pl. ha a gyerek nem akar elmenni az órámról kicsöngetés után, vagy ha tudok segíteni a kollégának. Most egyszerre több weblapot is "futtatok", ezek a tanításhoz készülnek, de nem minden fér rá, pontosabban vannak olyan munkáim, melyeknek nem a gyerekek a célközönsége. Szóval ezt a blogot szakmai anyagok tárhelyének, gyűjteményének szánom, apránként gyűjtögetve, összerakosgatva.

2019. október 14., hétfő

Online tanulási eszközök hatékonyabb és szórakoztatóbb tanulásért

Fontos didaktikai feladat a ráhangolás, a megerősítő ismétlés és gyakorlás, mely  IKT eszközökkel sokkal érdekesebb, izgalmasabb lehet. A műhelymunka keretében egyéni és csoportban is jól használható sokoldalú eszközök kerülnek bemutatásra (pl. Quizlet, Quiziz). Gyorsan, kevés idő ráfordítással készíthetünk gyakoroltató eszközöket tanulóinknak, amelyeket a tanórákon és otthon, akár saját okos eszközükkel is használhatnak.

SmartSnotes
Wordwall
Quizizz ötletek Élő játék linkje
Quizlet használata Kipróbálásra-biológia 

2019. április 9., kedd

Digitális szabadulószobák az oktatásban

A kíváncsiság, játék mint motivációs eszköz

A gyerekek nagyon szeretik a rejtélyeket, megfejtendő feladatokat, ezt érdemes kihasználni. Az első digitális szabaduló szobáimat a Kódolás hetére készítettem, nagyon élvezték a gyerekek. Felvetődött az a gondolat, hogy hogyan lehet ezt a "játékot" bevinni az oktatásba, lehet-e ez is egy tanulási módszer? 
A szabadulószobáknak van egy kerettörténete. Az  Code Week-re készített szabadulószobák sztorijára épül a többi- már informatika tantárgyhoz készített játékom is, amely egy-egy téma elméleti-gyakorlati összefoglalóját tartalmazza, segítségükkel felkészülhettek a gyerekek a zárótesztre.  A megvalósítási eszközök közül a OneNote-t illetve a a Google űrlap lehetőségeit próbáltam ki, az utóbbi bizonyult egyszerűbbnek, könnyebben megvalósíthatóbbnak és játszhatóbbnak. Tanulóimnak megtetszett az ötlet, ketten készítettek is a tananyaghoz egy-egy játékot.
Informatika tananyaghoz készített szabaduló szoba: Szövegszerkesztés Algoritmusok
Tanítványaim által készített szabaduló szobák: Biológia (Varga Tibcsi) Rendszertan(Hajnal Ádám)

2018. november 23., péntek

Weöres ösvények 2.0

A módszertani ötletem egy olyan komplex rendszer, amelyben a tanulási folyamatot teljes mértékben digitalizáltam, a tananyag átadástól a tanulói visszajelzésen keresztül az értékelésig.
A kiinduló problémám az volt, hogy a gyerekeknek nincs tankönyvük, ha hiányoznak nehezen tudják pótolni, valamint idáig az órák nagy része elment a tananyag rögzítésével.
A tananyag átadását úgy oldottam meg, hogy létrehoztam egy olyan weboldalt,
amelyre évfolyamonként, tanórákra lebontva folyamatosan felteszem a tananyagok
elérhetőségét, jelölve az aktuális tanórát. (http://weores.ininet.hu/) Ez az oldal tulajdonképpen tartalom jegyzékként funkcionál, mindig jelzem rajta az aktuális tanórát. A tanóránál lévő TANANYAGRA- kattintva megnyílik a tankönyvünk.
A tananyagok szerkesztésére MS OneNote-ot használom: minden témát külön szakaszban
helyezek el, és a tanórai anyagok, az elmélet a hozzájuk kapcsolódó gyakorló tesztek,
a differenciált feladatok, valamint a gyakorlati tevékenységeket bemutató videó anyagok
egy-egy lapra kerültek. A tanulást színes jelzések, szimbólumok is segítik.
Az értékelést gamifikációs módszerrel végeztem, a gyűjtött pontokat érdemjegyre váltjuk.
Természetesen "hagyományos" számonkérés is van - digitális formában.
Az elkészítendő feladatokat az EDMODO osztályterembe küldik be a tanulók,
itt értékelni tudom őket, és segítséget is kérhetnek.
A pontgyűjtés során vannak kötelező elemek, de emellett a tanulók kiválaszthatják,
hogy melyik feladatokat készítik el.
Fontosnak tartom azt, hogy a gyerekek átlássák a tanulási folyamatot,
ezért először a 8. osztályosoknál elkészítettem egy „tanulási ösvényt”
egy Google táblázat segítségével, amelybe témánként felvittem
a legfontosabb tudnivalókat, kulcskifejezéseket, a tananyag típusát, elérhetőségét.
A megosztott dokumentumban a tanuló a megfelelő szám beírásával visszajelzést adhat arról,
hogy milyen szinten értette meg a tananyagot.
Feltételes formázás segítségével beállítottam azt, hogy színekkel jelezze a program az elsajátítás
szintjét. (https://goo.gl/b8g77i)
Ebben a tanévben már 7-8. évfolyamon informatikából (valamint egy osztálynál több tárgyból)
ezzel a tematikus táblázattal dolgozunk. 5-6. évfolyamon óra tevékenység szintre bontottam le,
így segítve az önálló tanulást.(https://goo.gl/ZKeCJk)
A digitális tananyagok és a tanulási táblázatok (ösvények) segítségével tanulóim a saját ütemben
és módszerrel sajátíthatják el mind az elméleti, mind a gyakorlati tananyagot.

Bővebben, képekkel: https://tinyurl.hu/jTzH/


2018. augusztus 17., péntek

Blogoljunk!

Egyre gyakrabban előfordul az, hogy szeretnénk gyorsan, minden tanulók számára könnyen elérhető formában tananyagokat, videókat, feladatokat megosztani. Ennek nagyon jó eszköze a Google Apps-ok között megtalálható Blogger (ez az oldal is ezzel készült).
Ehhez állítottam össze egy kis segítséget (kattints a képre)


2017. november 10., péntek

Inter-Aktívan!

Az Inter-Aktívan! jó gyakorlatomat 2016 októberben kezdtem, az akkori 5.c osztályommal, természetismeret tantárgyban. Azóta ezzel a módszerrel dolgozunk, fokozatosan finomítva, egyre jobban bevonva a gyerekeket a tervezési munkába is.
A jó gyakorlat során a tanulókkal együtt, a hagyományos módtól eltérően, IKT eszközök segítségével közösen dolgoztuk fel a tananyagot közben új, tanulás segítő eszközöket is alkotunk. A tevékenység során kezdetben együtt dolgoztunk, majd egyre nagyobb mértékben képesek lettek önállóan dolgozni. Egyéni tanulási útvonalak kialakítására is lehetőség van, választhatnak a feladattípusok közül, attól függően, hogy kinek melyik intelligenciaterülete dominál. A gamification-t az értékelésbe vontam be, egyfajta pontrendszert kialakítva, mely a tanulási motivációjukat is erősíti. Az elkészült digitális anyagokat közzé tesszük a közös blogoldalon, így mások is használhatják. A jó gyakorlat jelenlegi produktumai itt tekinthetők meg: http://wstermeszet.blogspot.hu/
A jó gyakorlatomat 2017-ben Digitális Pedagógus díjjal értékelte a Tempus Közalapítvány.